Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

eğitimler

Geleceğin Eğitimleri ile Yükselin

Denetim ve Raporlama Eğitimleri
Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) Eğitimleri
Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimleri
Vergi Eğitimleri
Stratejik Planlama ve Kurumsallaşma Eğitimleri
Muhasebe Eğitimleri