Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Eğitim Paketlerimiz

Firmamız mevzuat değişiklikleri, muhasebe standartları ve uygulamaları konusundaki gelişmeler başta olmak üzere faaliyetimizle ilgili konularda gelen talepler doğrultusunda eğitim hizmetleri sunmaktadır. Eğitimlerimiz şirketimiz bünyesinde yer alan eğitim konusunda kendisini ispat etmiş tecrübeli uzmanlar ve akademisyenler tarafından verilmektedir.

Eğitim programlarımız iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

– Herkese açık eğitim programları

– Şirkete özel eğitim programları

Sunduğumuz Eğitimler

  • Denetim ve Raporlama Eğitimleri
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Eğitimleri
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimleri
  • Vergi Eğitimleri
  • Muhasebe Eğitimleri
  • Stratejik Planlama ve Kurumsallaşma Eğitimleri